Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

O nama

HAU Split - Čovjek nadasve djeluje u Splitu od 21 . lipnja 1993. godine. Osnivanje Udruge rezultat je čitanja "znakova vremena" u hrvatskom narodu i hrvatskom društvu, kako na idejno-teorijskoj osnovi, tako i na osnovi sasvim konkretnih zbivanja u Hrvatskoj.
Građani Hrvatske žive izuzetno vrijeme svoje povijesti, vrijeme velikih postignuća ali i novih iskušenja.. Zahvaćeni smo mnogim i sudbonosnim promjenama. Jedne vrednote i vrijednosti odlaze, a druge nastaju. Stari modeli mišljenja, vjerovanja i vrednovanja izumiru, a novi se mučno uspostavljaju. Napušta se paradigma autoritarnosti, tzv. istine autoriteta, a mučno uspostavlja nova demokratska, humanistička i pluralistička paradigma.
Sukladno ovim postavkama, najteže iskušenje bit će prevladavanje naše vlastite razjedinjenosti i isključivosti, prevladavanje stereotipa 4M: monizma, monopola, monologa i monolita.
Hrvatska akademska udruga je odlučna promovirati kulturu življenja i izgradnje hrvatskog društva kao humanog, građanskog društva na vrijednostima suvremenih civilizacijskih dostignuća. To su: poštivanje dostojanstva i prava svake pojedinačne Ijudske osobe, življenje kulture slobodnog i ravnopravnog dijaloga, prihvaćanje pluralizma na različitim razinama i mogućnost suživota usprkos različitostima i raznolikostima. U tom vidu Udruga želi biti mjesto susreta, rada i druženja bez obzira na stranačku pripadnost, svjetonazorska opredjeljenja i konfesionalni identitet. Premda nestranačka, Udruga je otvorena svim strankama koje su opredijeljene za samostalnu i u međunarodnim granicama priznatu Republiku Hrvatsku, koje promiču i brane demokratsko uređenje hrvatskog društva, te čine sve da Hrvatska što prije bude pravna i socijalna država, zdravo društvo.
Udruga želi biti nazočna u hrvatskom društvu svojim programima i nacionalnim projektima. Tako je u Splitu organizirala niz sadržaja kao što su: tribine, znanstveni skupovi, okrugli stolovi i duhovno-meditativni susreti. Na poseban način treba istaknuti i rad savjetodavnih sekcija Udruge: pravnu, medicinsko-zdravstvenu i pedagošku sekciju. Osnovan je i Klub mladih HAU Split radi promoviranja vrijednosti Udruge u životu populacije mladih. Svi ovi sadržaji žele pripomoći profiliranju duhovnih vrijednosti i kulturi humanog življenja na pozitivnim tradicijskim vrijednostima, suvremenim civilizacijskim postignućima tolerancije i dijaloga.
Svojim projektima Udruga želi pripomoći izgradnji duhovnog zajedništva hrvatskog naroda i hrvatskog društva. U tom vidu pokrenula je niz nacionalnih projekta, o kojima na ovim stranicama možete pročitati.