Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Članstvo

Članstvo u HAU Split - Čovjek nadasve je dobrovoljno. Članom Udruge može postati svaki punoljetni i poslovno sposobni građanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji potpiše tekst Hrvatske Povelje 96., prihvati Statut udruge, ističe se osobnim ugledom, poštenjem, i stručnošću, odgovornošću u radu, te ga za člana prihvati Vijeće Udruge.
Članovi Udruge su: redovni, počasni i članovi suradnici.
Svaki je redovni član Udruge pozvan da svojim javnim radom doprinosi ostvarenju ciljeva Udruge. Redovni članovi Udruge imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
Počasnim članom može postati osoba za koju Vijeće udruge procijeni da svojim djelovanjem podupire temeljne odrednice Udruge. Počasnim članom postaju i nositelji nacionalnog odličja Udruge Osoba dijaloga – osoba godine.
Član suradnik postaje se potpisivanjem Hrvatske Povelje i djelatnim uključenjem u pojedini Odbor Udruge.
Vijeće udruge bira redovne članove i članove suradnike na osnovi prijavnice i pismenog zahtjeva uz koje treba priložiti fotokopiju Domovnice i dokument o završenom školovanju.
Svaki kandidat za člana Udruge uz prijavnicu prilaže i dvije preporuke članova Vijeća udruge. Novi članovi Udruge biraju se dvotrećinskom većinom članova Vijeća udruge.
Članstvo u Udruzi može prestati smrću, istupanjem člana iz Udruge, ili isključenjem, ako član ne poštuje pravila Udruge te svojim radom šteti njezinu ugledu, odnosno djeluje protivno načelima na kojima je Udruga utemeljena.
Gore navedeno citirano je iz STATUTA  Hrvatske akademske udruge Split - glas za čovjeka.