Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

O nama

HAU Split - Čovjek nadasve djeluje u Splitu od 21 . lipnja 1993. godine. Osnivanje Udruge rezultat je čitanja "znakova vremena" u hrvatskom narodu i hrvatskom društvu, kako na idejno-teorijskoj osnovi, tako i na osnovi sasvim konkretnih zbivanja u Hrvatskoj.
Građani Hrvatske žive izuzetno vrijeme svoje povijesti, vrijeme velikih postignuća ali i novih iskušenja.. Zahvaćeni smo mnogim i sudbonosnim promjenama. Jedne vrednote i vrijednosti odlaze, a druge nastaju. Stari modeli mišljenja, vjerovanja i vrednovanja izumiru, a novi se mučno uspostavljaju. Napušta se paradigma autoritarnosti, tzv. istine autoriteta, a mučno uspostavlja nova demokratska, humanistička i pluralistička paradigma.
Sukladno ovim postavkama, najteže iskušenje bit će prevladavanje naše vlastite razjedinjenosti i isključivosti, prevladavanje stereotipa 4M: monizma, monopola, monologa i monolita.
Hrvatska akademska udruga je odlučna promovirati kulturu življenja i izgradnje hrvatskog društva kao humanog, građanskog društva na vrijednostima suvremenih civilizacijskih dostignuća. To su: poštivanje dostojanstva i prava svake pojedinačne Ijudske osobe, življenje kulture slobodnog i ravnopravnog dijaloga, prihvaćanje pluralizma na različitim razinama i mogućnost suživota usprkos različitostima i raznolikostima. U tom vidu Udruga želi biti mjesto susreta, rada i druženja bez obzira na stranačku pripadnost, svjetonazorska opredjeljenja i konfesionalni identitet. Premda nestranačka, Udruga je otvorena svim strankama koje su opredijeljene za samostalnu i u međunarodnim granicama priznatu Republiku Hrvatsku, koje promiču i brane demokratsko uređenje hrvatskog društva, te čine sve da Hrvatska što prije bude pravna i socijalna država, zdravo društvo.
Udruga želi biti nazočna u hrvatskom društvu svojim programima i nacionalnim projektima. Tako je u Splitu organizirala niz sadržaja kao što su: tribine, znanstveni skupovi, okrugli stolovi i duhovno-meditativni susreti. Na poseban način treba istaknuti i rad savjetodavnih sekcija Udruge: pravnu, medicinsko-zdravstvenu i pedagošku sekciju. Osnovan je i Klub mladih HAU Split radi promoviranja vrijednosti Udruge u životu populacije mladih. Svi ovi sadržaji žele pripomoći profiliranju duhovnih vrijednosti i kulturi humanog življenja na pozitivnim tradicijskim vrijednostima, suvremenim civilizacijskim postignućima tolerancije i dijaloga.
Svojim projektima Udruga želi pripomoći izgradnji duhovnog zajedništva hrvatskog naroda i hrvatskog društva. U tom vidu pokrenula je niz nacionalnih projekta, o kojima na ovim stranicama možete pročitati.

Članstvo

Članstvo u HAU Split - Čovjek nadasve je dobrovoljno. Članom Udruge može postati svaki punoljetni i poslovno sposobni građanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji potpiše tekst Hrvatske Povelje 96., prihvati Statut udruge, ističe se osobnim ugledom, poštenjem, i stručnošću, odgovornošću u radu, te ga za člana prihvati Vijeće Udruge.
Članovi Udruge su: redovni, počasni i članovi suradnici.
Svaki je redovni član Udruge pozvan da svojim javnim radom doprinosi ostvarenju ciljeva Udruge. Redovni članovi Udruge imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
Počasnim članom može postati osoba za koju Vijeće udruge procijeni da svojim djelovanjem podupire temeljne odrednice Udruge. Počasnim članom postaju i nositelji nacionalnog odličja Udruge Osoba dijaloga – osoba godine.
Član suradnik postaje se potpisivanjem Hrvatske Povelje i djelatnim uključenjem u pojedini Odbor Udruge.
Vijeće udruge bira redovne članove i članove suradnike na osnovi prijavnice i pismenog zahtjeva uz koje treba priložiti fotokopiju Domovnice i dokument o završenom školovanju.
Svaki kandidat za člana Udruge uz prijavnicu prilaže i dvije preporuke članova Vijeća udruge. Novi članovi Udruge biraju se dvotrećinskom većinom članova Vijeća udruge.
Članstvo u Udruzi može prestati smrću, istupanjem člana iz Udruge, ili isključenjem, ako član ne poštuje pravila Udruge te svojim radom šteti njezinu ugledu, odnosno djeluje protivno načelima na kojima je Udruga utemeljena.
Gore navedeno citirano je iz STATUTA  Hrvatske akademske udruge Split - glas za čovjeka.

Izdanja

Izdanja

 

Katalog izdanja možete pogledati ovdje: KATALOG
Sva naša izdanja možete naručiti preko e-maila udruge: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DODATAK  KATALOGU:

KNJIGE PROPOVIJEDI SU KOPLETIRANE - tiskane su GODINA A, B I C.

U međuvremenu su tiskane i dvije knjižice Mirjane Nazor: MALE PRIČE (50 kn) I MALE PRIČE 2 (70kn)

O nama

HAU Split - Čovjek nadasve djeluje u Splitu od 21 . lipnja 1993. godine. Osnivanje Udruge rezultat je čitanja "znakova vremena" u hrvatskom narodu i hrvatskom društvu, kako na idejno-teorijskoj osnovi, tako i na osnovi sasvim konkretnih zbivanja u Hrvatskoj.
Građani Hrvatske žive izuzetno vrijeme svoje povijesti, vrijeme velikih postignuća ali i novih iskušenja.. Zahvaćeni smo mnogim i sudbonosnim promjenama. Jedne vrednote i vrijednosti odlaze, a druge nastaju. Stari modeli mišljenja, vjerovanja i vrednovanja izumiru, a novi se mučno uspostavljaju. Napušta se paradigma autoritarnosti, tzv. istine autoriteta, a mučno uspostavlja nova demokratska, humanistička i pluralistička paradigma.
Sukladno ovim postavkama, najteže iskušenje bit će prevladavanje naše vlastite razjedinjenosti i isključivosti, prevladavanje stereotipa 4M: monizma, monopola, monologa i monolita.
Hrvatska akademska udruga je odlučna promovirati kulturu življenja i izgradnje hrvatskog društva kao humanog, građanskog društva na vrijednostima suvremenih civilizacijskih dostignuća. To su: poštivanje dostojanstva i prava svake pojedinačne Ijudske osobe, življenje kulture slobodnog i ravnopravnog dijaloga, prihvaćanje pluralizma na različitim razinama i mogućnost suživota usprkos različitostima i raznolikostima. U tom vidu Udruga želi biti mjesto susreta, rada i druženja bez obzira na stranačku pripadnost, svjetonazorska opredjeljenja i konfesionalni identitet. Premda nestranačka, Udruga je otvorena svim strankama koje su opredijeljene za samostalnu i u međunarodnim granicama priznatu Republiku Hrvatsku, koje promiču i brane demokratsko uređenje hrvatskog društva, te čine sve da Hrvatska što prije bude pravna i socijalna država, zdravo društvo.
Udruga želi biti nazočna u hrvatskom društvu svojim programima i nacionalnim projektima. Tako je u Splitu organizirala niz sadržaja kao što su: tribine, znanstveni skupovi, okrugli stolovi i duhovno-meditativni susreti. Na poseban način treba istaknuti i rad savjetodavnih sekcija Udruge: pravnu, medicinsko-zdravstvenu i pedagošku sekciju. Osnovan je i Klub mladih HAU Split radi promoviranja vrijednosti Udruge u životu populacije mladih. Svi ovi sadržaji žele pripomoći profiliranju duhovnih vrijednosti i kulturi humanog življenja na pozitivnim tradicijskim vrijednostima, suvremenim civilizacijskim postignućima tolerancije i dijaloga.
Svojim projektima Udruga želi pripomoći izgradnji duhovnog zajedništva hrvatskog naroda i hrvatskog društva. U tom vidu pokrenula je niz nacionalnih projekta, o kojima na ovim stranicama možete pročitati.

More Articles ...