Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

SAVEZ ZA GRAĐANSKU I ETIČKU HRVATSKU

1.- Pristupiti odmah transparentnom popisu birača i popisu hrvatskih branitelja, kako bi izbori bili legalni i legitimni;
2.- Promjenom Ustavnih zakona ili donošenjem novih smanjiti broj saborskih zastupnika na 75 do 80;
3.- Nacionalnim manjinama ukinuti dvostruko pravo glasa, jer pred Zakonom svi moramo imati jednaka prava;

4.- Saborske odbore sastaviti od kompetentnih i moralno pouzdanih ljudi. Isto provesti u ministarstvima;
5.- Ograničiti broj saborskih mandata na dva uzastopna kako se ne bi stvarala kasta povlaštenih i nedodirljivih. Isto primijeniti i na regionalne skupštine i općinska vijeća gdje bi tu čast obnašali volonterski. Politika je briga za opće dobro, a ne za vlastiti ili stranački interes;
6.- Decentralizirati Hrvatsku i podijeliti je na pet povijesnih regija. Smanjiti broj općina i ustrojiti mjesne urede koji će voditi matične knjige i uvid u popis poreznih obveznika. Općine koje ne mogu uzdržavati same sebe treba odmah dokinuti. Ostvariti zajednicu Općina unutar regija;
7.- Regije moraju imati visoku autonomiju u pojedinim sektorima života i rada, a posebno treba decentralizirati financije tako da regiji od prihoda ostaje 70% sredstava, a 30% ide u državni proračun, zdravstvo, školstvo, sudstvo.... Regije se moraju policentrično razvijati;
8.- Zaustaviti prodaju nacionalnog blaga, prirodnih resursa, zemljišta, voda, banaka i nekretnina;
9.- Povezati iseljenu Hrvatsku kao sastavni dio hrvatskog korpusa;
10.-Oduzeti nezakonito prigrabljenu imovinu i stvoriti od nje društveni fond za otvaranje novih radnih mjesta. Krađa društvenog vlasništva nema zastare. Ukradeno se mora vratiti;
11.-Revidirati mjesto vjerskih zajednica i njihovo plaćanje iz proračuna. U slučaju potrebe pokrenuti izmjene Ugovora između Katoličke crkve i Vatikana kao i drugih vjerskih zajednica s hrvatskom Vladom, radi bahatog ponašanja i trošenja novca iz državnog proračuna, bez kontrole;
12.-Ostvarivati pozitivnu poduzetničku klimu, uvoditi nove tehnologije uz značajnu ulogu i pomoć države i njenih institucija te otvarati nova radna mjesta;
13.-Državnu imovinu namijenjenu daljoj privatizaciji usmjeriti na ekonomski razvitak;
14.-Promovirati na svim razinama zlatno pravilo svjetskog etosa: „Učini drugom što želiš da tebi drugi učini".
15.-Zahtijevati na svim razinama red, rad, odgovornost, stručnost;
16.-Poštivati načela supsidijarnosti i društvene solidarnosti;
17.- Zahtijevati dosljedno funkcioniranje vladavine prava, pravne i socijalne države;
18.- Uspostaviti kontrolu i odgovornost svih javnih i državnih službenika na svim razinama.