Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

TREĆI PUT - GLAS ZA ČOVJEKA

Hrvatska kakvu smo sanjali početkom devedesetih, i do devedesetih, nije ostvarena. Stoga su naše ne smirenosti i krize sve veće, a naše nade sve tanje. Dosadašnjim načinom vođenja hrvatskog društva mnogi građani nisu zadovoljni. Razočarani su! Mnoge stranke i njihovi lideri nisu opravdali povjerenje birača, zato narod nestrpljivo očekuje nove inicijative i nove ljude- alternativu isključivo stranačkoj pripadnosti i "podobnosti" u političkom i javnom životu. 

Evidentna je silna podijeljenost hrvatskog naroda, što umanjuje i blokira sve njegove potencijale, zato je nužno pronaći motivirajuće i objedinjuće razvojne faktore. Posebno je zabrinjavajuća moralna i duhovna kriza, u svim strukturama i na svim razinama. To je poprimilo takve dimenzije da se dobiva dojam kako je Hrvatska zbog političara, a ne političari zbog Hrvatske i njezinih građana. Za Hrvatsku je plaćena previsoka cijena da bi služila "odabranim" pojedincima. 
Mi vidimo mogući izlaz iz ovog stanja u temeljnim odrednicama Hrvatske povelje 96. i Trećeg puta-glas za čovjeka , kojima je sržno opredjeljenje za PRAVNU I ETIČKU HRVATSKU. Polazište, smisao i cilj ovih projekata jest čovjek građanin, kao glavni subjekt političkog života, a ne političke stranke i njihove ideologije, koje su svojom stranačkom politikom dovele nas i Hrvatsku u sadašnje stanje. U zemljama visoke demokracije, kakvu želimo u Hrvatskoj, ideologije su stvar prošlosti, kao i podijele na njima zasnovane. Ovi projekti nude razočaranom narodu alternativu i novu nadu, te se više neće opredjeljivati samo za stranke i stranačku politiku, nego za sasvim konkretnog čovjeka i konkretan program u političkom životu. 
Opredijeljeni za ove projekte žele potaknuti, s jedne strane postojeće političke stranke na dosljednije ispunjenje obećanja koja daju svojim biračima, a istovremeno hoćemo sudjelovati u upravljanju društvom na svim razinama preko svojih zastupnika, koje bi se biralo prema programu, imenu i prezimenu.
Temeljne odrednice!
Oživotvorenje Hrvatske povelje 96. i Trećeg puta -glas za čovjeka kao jedinstvenog projekta građanska inicijativa "Glas za čovjeka" preuzima grupa utemeljitelja na državnoj razini. Temeljne odrednice Inicijative su: 
1.Građanska inicijativa- Polazišno je određenje ove inicijative da je građanska, što znači da izražava određeni građanski interes. No, nije riječ o nekom posebnom interesu, nego o temeljnom i najširem interesu da se politička država dovede u službu građanskog društva i uspostavi kao instrument općeg dobra. Izokrenuti odnos države i društva u hrvatskim prilikama glavni je uzrok dugotrajne zakočenosti društvenih potencijala i osnovno izvorište općenacionalne frustracije i beznađa. 
2.Građansko-politička inicijativa- Inicijativa je prema cilju i karakteru nesumnjivo politička, premda na poseban način politička: Javlja se kao odgovor građanskog društva na potpuni debakl stranačke politike u Hrvatskoj, te predstavlja osviješteni pokušaj građanskog političkog organiziranja.Stranačka je politika postala tek sredstvom za zadovoljavanje stranačkih i liderskih interesa, dok građanski tip politike polazi od interesa konkretnog građanina i zalaže se, na prvom mjestu, za neposredan odnos birača i nositelja mandata /glas za čovjeka/. 
3.Nadstranačka inicijativa- Nadstranačko obilježje inicijative znači da ona po svom određenju nije nestranačka niti protustranačka. Ona je jednostavno ravnodušna u odnosu na stranačku pripadnost građana i upravo je time alternativa postojećem sustavu podobnosti, koji je društvo podijelio prema stranačkim i ideološkim pripadnostima, te obezvrijedio bitne osobine konkretnog građanina, kao što su etičnost, karakternost, moralnost, stručnost, učinkovitost, vjerodostojnost itd. 
4.Inicijativa "trećeg puta"- Treći put označava građansko političko polazište, koje izlaz iz stanja stalne krize i općeg kaosa vidi u oslobađanju od komunističkog nasljeđa partijske države i postkomunističke kaotizacije društva. Pretvaranjem nove vlasti u ortačku vlast, koja liderske i stranačke interese štiti mehanizmima partijske države, u Hrvatskoj je uništena i posljednja prilika da stranačka politika državu stavi u službu građanskog društva. Zato će zadaću ostvarivanja Trećeg puta morati preuzeti građanska politika. 
Civilizacijsko-etičke pretpostavke!
Da bi ova inicijativa postigla željene promjene u hrvatskom društvu, potrebno je naznačiti neke civilizacijsko-etičke pretpostavke kao: 
1. Polazište i cilj ove inicijative jest pojedinačna ljudska osoba, njeno dostojanstvo i osnovna prava, bez obzira na nacionalnu, svjetonazorsku ili političko-stranačku pripadnost. Per zakonom svi su građani jednaki- jednakijih ne smije biti. 
2. Inicijativa glas za čovjeka zalagat će se za kulturu slobodnog i ravnopravnog dijaloga, a protiv monologa o bilo čemu i s bilo čije strane. Zalagat ćemo se za dosljedno poštivanje slobode čovjeka i njegovu sasvim konkretnu odgovornost pred zakonom. Posebno će gajiti pravo na različitost mišljenja, vjerovanja i vrednovanja, a protiv monopola bilo kojeg predznaka. U građanskom društvu bitna je vrednota suživota i tolerantnosti usprkos našim razlikama. Bit ćemo osjetljivi na podjele na "naše"i one "druge". 
3. Zlatno pravilo svjetske etike, što ne želiš da drugi tebi čini, nemoj ni ti činiti drugome, bit će prepoznatljiva u ponašanju potpisnika Povelje i promicatelja Inicijative, posebno u životu zastupnika Inicijative u tijelima upravljanja društvom. Ni više ni manje od ovoga načela. 
4. Inicijativa Glas za čovjeka želi pripomoći nadilaženju naših podjela proizašlih prvenstveno iz mentalnih opterećenja s političko-ideološkim i svjetonazorskim predznacima. Naime, nadilaženje vrednovanja povijesti, političkih stranaka, pa i samih ljudi s tih motrišta, smatramo prvim korakom ka zdravom društvu. 
5. Potpisnici Hrvatske Povelje 96. I temeljnih odrednica Inicijative "Glas za čovjeka" odriču se "prava" na mržnju, a na klevetanja i etiketiranja uzvraćat će uvažavanjem , na netrpeljivost tolerancijom, a na polemiku dijalogom. 
6. Promicatelji Inicijative dosljedno će uvažavati i primijenjivati načelo subsidijarnosti na svim područjima i razinama života. 
7. Građanska inicijativa "Glas za čovjeka" Polazeći od slike Svijeta kao najšire zajednice zajednica, čuvajući dostojanstvo i identitet osobe, obitelji i domovine, prakticirajući iste vrednote i vrijednosti pre rečene u načela i načine svakodnevnog života, povezivat ćemo se u Domovini i s drugim narodima i državama u KRUGOVE KRUGOVA. Pod sloganom: GLAS ZA ČOVJEKA.