Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

HRVATSKA POVELJA 96.

Cijeneći rad političkih stranaka i političkih institucija hrvatske države, mišljenja smo da je potrebno i poželjno inicirati i druge vidove organiziranja građana da se ta preobrazba dogodi što autentičnije i uspješnije. Očekujemo da se hrvatska intelektualna i akademska populacija prva prepozna u Povelji, prihvaćajući i provodeći u djelo Poveljine zasade.U izgradnji hrvatskog društva potreban je svaki osobni doprinos.
Potpisnici Povelju potpisuju ako u njoj nalaze uporište i opravdanje za svoj dosadašnji prepoznatljivi način djelovanja u društvu, u duhu Poveljinih principa. Njome želimo povezati hrvatsku vertikalu, kao moralni autoritet u našem društvu.
Hrvatska povelja '96. predstavljena je javnosti 11. lipnja 1996., u Europskom domu u Zagrebu. 

Povelju je do sad potpisao veliki broj uglednih političkih, kulturnih i znanstvenih djelatnika.Cjeloviti tekst Povelje nudimo čitatelju na uvid i mogućnost potpisivanja. Potpisana Povelja arhivira se u arhivi HAU-Split, a svečani tekst Povelje, s rednim brojem, biti će uručen potpisnicima na posebnoj prigodi. Predviđamo da potpisnici Hrvatske povelje, ako to sami budu željeli i koliko ispunjavaju uvijete za članstvo u HAU, mogu biti primljeni u članstvo Udruge, bilo ka redovni članovi, bilo kap članovi suradnici. O tome će konačno odlučivati Vijeće HAU-Split.
Poštovani, od Vas osobno očekujemo da podržite ovu inicijativu. Želimo da se prepoznate u ovom projektu kao svom osobnom doprinosu za budućnost Hrvatske, i da joj svojim potpisom dadnete onu težinu i dignitet koji Vi imate u našem društvu. Očekujući Vašu suradnju, ostajemo trajno odani, sa željom da daljnji dio puta i kao potpisnici Povelje i eventualno članovi Hrvatske akademske udruge idemo zajedno.
Tekst Povelje
Građani Hrvatske proživljavaju iznimno razdoblje svoje povijesti, razdoblje velikih postignuća ali i ne malih kušnja, razdoblje odgovornosti svakog građanina u vlastitoj, samostalnoj i slobodnoj državi.
Prema svim žrtvama što su pale za taj središnji cilj kroz našu povijest gajit ćemo trajno poštovanje i zahvalnost. Živimo zahtjevan početak izgrađivanja hrvatskog društva i države kao pravne, socijalne i humane zajednice i nitko nije nevažan.
Pred nama su još mnogi izazovi. Najpresudniji i najteži korak za Hrvatsku biti će iskorak iz direktivne kulture monologa u kulturu slobodnog i ravnopravnog razgovora, iz opstanka pod monopolom bilo koje razine u opstanak gdje je pluralizam prirodan; iz monolitnosti u zajedništvo različitosti i raznovrsnosti.
Potpisnici Povelje '96. zalagat će se za životno i duhovno zajedništvo hrvatskog naroda u domovini i svijetu, za zajednički život svih hrvatskih građana, kao stožerni potporanj stabilne Hrvatske.
Baštineći civilizacijske zasade poštivat će i uvažavati razne kulturne predloške, svjetonazorske, konfesionalne i etičke posebnosti, bit će osjetljivi na povrede ljudskih i građanskih prava svakog čovjeka, na korupciju, kriminal, isključivost i etiketiranje, kao i na svaki pokušaj zlouporabe javnosti i vlasti, zalagat će se i prakticirati otvorenu i na činjenicama temeljenu kritiku. Jedina razdioba koju će prihvaćati jest razdioba prema sposobnosti za odgovorni rad i za djelovanje zasnovano na poštenju i moralu. Posebno će biti osjetljiv na kulturu života a protiv kulture smrti.